Omezení vstupu třetích osob do prostor školy

Krizovým opatřením je omezen vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Za nezbytně nutný případ pokládáme například plnění smluvních závazků školy (např. pronájem tělocvičny), vstup zástupců ČŠI nebo žáků a jejich zákonných zástupců v případě poskytování služeb školským poradenským zařízením.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). Organizaci vstupu třetích osob zajišťuje ředitel školy nebo školského zařízení s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.

Osobní schůzky s pedagogy či ředitelem školy jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Další aktuality

Odpoledne otevřených dveří 18.3.2021 (15.00 - 17.00)

19. 02. 2021

Odpoledne otevřených dveří

Výuka v období od 22.2. do 12.3. 2021

12. 02. 2021

Výuka v týdnu od 15.2.2021 do odvolání