Opatření pro období 14. - 23.10.2020

1. Od 14. do 23.10 přechází  všichni žáci na distanční výuku. Družina není k dispozici.

2. Nové rozvrhy pro distanční výuku  jsou vloženy v jednostlivých stránkách třídy. 1. - 2. ročníky rozvrhy vloženy nemají, rozvrhy jsou individuálně domlouvány třídními učitelkami se zákonnými zástupci.

3. Obědy jsou hromadně odhlášeny všem žákům. Pokud máte o oběd zájem, je nutno jej přihlásit u vedoucí školní jídelny. Není možné si oběd sníst v jídelně. K vyzvednutí oběda je potřeba jídlonosič, nebo lze zakoupit krabičku v jídelně za 10 Kč.

4. V případě, že se dítě nemůže z nějakého důvodu online výuky účastnit, je nutné dítě u třídního učitele omluvit

5. Materiály v tištěné podobě, je možno po předchozí domluvě s vyučujícím vyzvednout na vrátnici školy v těchto časech:

Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Út 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Pá 8.00 - 12. 00 13.00 - 15.00

Termín podzimních prázdnin: 26. - 30.10.2020 - v této době online výuka neprobíhá

Další aktuality