Organizace prvních dnů školní docházky 2022/23

Organizace prvních dnů školní docházky 2022/23
• 1.9. 

1. -  9. ročníky organizační záležitosti do 8.45,

od 9 hod informační schůzka ( pouze první ročníky) družina do 17.15

• 2.9 .
1. Ročníky do 9.40
2. -3. Ročníky do 10.45
4. – 9. Ročníky do 11.40

od 5.9. výuka dle rozvrhu

Rozvrhy budou k dispozici na webu školy do 31.8.

Další aktuality