Organizace výuky od 1.3. do 11.4.

Žáci 1. a 2. ročníků přecházejí od 1.3. na povinnou distanční výuku.

Žáci 1. i 2. ročníků mají odhlášené obědy, pokud by si chtěl někdo oběd vyzvednout, je potřeba si ho přes jídelnu objednat.

Organizaci výuky zajišťují třídní učitelky, které kontaktují zákonné zástupce a budou je informovat o organizaci výuky.

Nadále je v provozu vrátnice školy pro vyzvedávání a odevzdávání potřebných materiálů. 

Žáci 3. - 9. ročníků pokračují v povinné distanční výuce dle zavedených rozvrhů.

Na individuální konzultace mohou žáci nadále docházet, ale jen po předchozí domluvě s vyučujícím, dle pravidel nařízených opatření.

Přítomnost cizích osob v prostorách školy je zakázána a nebude umožněn vstup do budovy školy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

dětí v mateřské škole
dětí v přípravné třídě
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
dětí v přípravném stupni základní školy speciální
žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Další aktuality