Stručný přehled náplně třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

pokusím se zde stručně vypsat témata, o kterých jsme dnes mluvili na třídní schůzce.

  • většina sportovních a kulturních akcí bude pravděpodobně zrušena nebo přeložena na jarní měsíce
  • škola spolupracuje s Techak Březnice
  • škola získala grant na úpravu dvora a zahrady
  • o prázdninách byly nakoupeny nové šatní skříňky pro první ročník
  • všichni žáci jsou již mají vybraný volitelný předmět, pokračují v druhém cizím jazyku a ví, ve které skupině jsou na matematiku, informatiku a pracovní činnosti
  • na tělesnou výchovu mají letos všichni žáci 8.C svého třídního. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit co nejvíce ven.
  • dětem byly založeny školní emailové schránky. Tvar emailu i heslo předám každému, kdo přinesl vyplněný souhlas (neučili 2 žáci). Přihlášení do mailu se provádí ze stránky webmail.pb.cz
  • všechny děti mají pro tento školní rok již elektronickou žákovskou knížku. Pokud by měl někdo s přihlášením problém přes rodičovské heslo (stejné jako vloni), neváhejte mě kontaktovat. Rodičovské heslo mohu předat pouze zákonnému zástupci. Žákům a žákyním rozdám i jejich vlastní hesla do bakalářů
  • budou pokračovat schůzky školního parlamentu (zástupce za 8.C stejný jako vloni)
  • ve škole i nadále působí školní psycholog

Děkuji všem, kteří se dnes dostavili, ale i těm, kteří se mi předem omluvili. Účast hojná nebyla, ale dalo se to čekat. Těším se na další spolupráci.

Další aktuality

Vstup do budovy školy

30. 08. 2020

S platností od 1. 9. 2020 je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby vstupují pouze se souhlasem pověřeného zaměstnance a za dodrž..