Podbrdské muzeum - přehled vyúčtování

Vybráno  100,- Kč.

Vstupné  50,- Kč

Jízdné tam i zpět  12,- Kč

Přeplatek   38,- Kč

________________________

Přeplatek  38,- Kč + 12,- Kč z třídního fondu = bude zaplacen filmový worshop "Krysáci" ( cena  50,- Kč , 9. 10. 2019 )

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019