Poděkování

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme za vaši skvělou spolupráci ve sběru dat a vyplňování potřebných formulářů.

Přejeme vám pěkný a klidný víkend.

Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Další aktuality

Vstup do budovy školy

30. 08. 2020

S platností od 1. 9. 2020 je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby vstupují pouze se souhlasem pověřeného zaměstnance a za dodrž..