Pololetní práce z ČJL - úterý 14.1. 2020

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova

Skladební dvojice

Mluvnické kategorie u sloves a podst. jm.

Stavba slova - předpona, kořen, přípona

Koncovky podst. jm. - rod střední a ženský

Další aktuality

5. 12. 2019 - Čertovský rej

28. 11. 2019

Školní družina pořádá dne 5.12.2019 v aule školy od 14h do 15h Čertovský rej. Masky čertů a čertic přizpůsobte tanci a soutěžím. Těšíme se na Vás.