Posudky zdravotní způsobilosti pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,

pokud bude školní rok probíhat dle plánu bez větších omezení, budou žáci potřebovat potvrdit posudky zdravotní způsobilosti lékařem. Posudek je platný po dobu dvou let od jeho vydání, nezmění-li se v průběhu zdravotní stav dítěte. Posudek je ke stažení na našich web stránkách v sekci dokumenty ke stažení.

1. - 5. ročníky budou chodit plavat, žáci 6. - 8. ročníků se budou účastnit pobytů ve zdravotně příznivém prostředí, lyžařského kurzu

Další aktuality

Přihlášení do žákovských e-mailů - web rozhraní

19. 09. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, 
 do žákovských e-mailů se přihlásíte na webovém rozhraní https://webmail.pb.cz/
Šárka Jendruščáková