Vzdělání

Přehled učiva 17.9.2020

V ČJL procvičujeme hlavně vyjmenovaná slova, jmenné kategorie u podst. jmen (pád, číslo, rod),
v M to je zejména násobení a dělení, dělení se zbytkem.

Příloha ke článku zde: https://www.zsjs.cz/data_prilohy/81.pdf