Organizace

Příspěvek rodičů

na školní rok 2019/20 je 300,-Kč. Platba v hotovosti do 3. 10. 2019.

Další aktuality

Termíny třídních schůzek

23. 08. 2019

Rozpis třídních schůzek a setkání Spolku rodičů