Provoz školy 27.11. v době stávky nebude omezen

Vyjadřujeme podporu stávce po stránce formální. Fyzicky se do stávky zapojila řada pedagogů. Volíme tuto cestu abychom si jako rukojmí nebrali rodiče a jejich děti.  Právo na stávku neomezuje právo na vzdělávání. 

Konkrétní podporu vyjadřujeme nekoncepčním změnám v rámcovém vzdělávacím programu, nekompetentnímu vedení ministerstva školství, škrtům v rozpočtu, které se bezprostředně dotýkají kvality vzdělávání.

Další aktuality