Obecné informace

Rozdělení učiva v předmětu Člověk a jeho svět

Upřesňuji rozdělení učiva v předmětu Člověk a jeho svět do jednotlivých dnů takto:

Přírodopis: středa a pátek
Dějepis: úterý
Zeměpis: čtvrtek

Prosím, aby děti dle tohoto rozpisu nosily do hodiny odpovídající učebnice.