Organizace

Setkání pro budoucí prvňáčky

Vážení zákonní zástupci,

dne 2. 7. 2020 od 15.30 uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci v aule školy.

Seznámíte se například s:

- novým vedením školy

- třídními učitelkami

- rozdělením dětí do tříd

- zdejším prostředím

- základními požadavky pro úspěšné zahájení povinné školní docházky

Za tým ZŠ, Petr Šlemenda

Další aktuality

Návrat žáků druhého stupně do školy

01. 06. 2020

Informace k dobrovolným konzultacím

Návrat žáků prvního stupně do školy

12. 05. 2020

Aktuální informace pro zákonné zástupce