Třídní schůzky dne 8.9. 2020

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že jsme nadále setrvali v zeleném semaforu, rozhodli jsme se, že třídní schůzky rušit nebudeme. Účast na nich  není povinná. Důležité informace naleznete na web stránkach po rozkliknutí konkrétní třídy, kterou vaše dítě navštěvuje. Třídní učitelé tam již vložili důležité informace, týkající se vašich dětí. Pokud byste měli nejasnosti, neváhejte se  na třídní učitele obrátit.

Všem přeji klidný týden

Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Další aktuality

Poděkování

04. 09. 2020

Vstup do budovy školy

30. 08. 2020

S platností od 1. 9. 2020 je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby vstupují pouze se souhlasem pověřeného zaměstnance a za dodrž..