Organizace

Třídnická hodina 2.6. v 10:00

V úterý 2. 6. 2020 v 10:00 se sejdeme na další třídnické hodině :-)

  • organizace konce školního roku
  • návrat do školy pro druhý stupěň
  • předávání vysvědčení za druhé pololetí 

Kliknutím na tento odkaz v danou dobu se jednoduše připojíte přímo do meetingu...

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwZGRiNzUtODdjNi00MTJiLWE0MzEtMTE0YTZjMDEzYmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f676b3c-8787-406d-b6aa-9e352e5a710f%22%2c%22Oid%22%3a%22aae3907e-2bb0-4de2-9945-c428c970a1db%22%7d

Těším se na slyšenou a viděnou, rodiče vítáni :-)

Další aktuality

Návrat žáků prvního stupně do školy

12. 05. 2020

Aktuální informace pro zákonné zástupce

UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizujeme

27. 03. 2020

Stát kvůli koronaviru zavírá všechny školy