Učivo z ČJL, M a AJ na měsíc září

ČJL - opakování ze 3. ročníku, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod; vlastní jména; spodoba a ztráta znělosti

M - opakování ze 3. ročníku - pamětné i písemné +,- do 1000; násobení a dělení; dělení se zbytkem; G: bod, přímka; vzájemná poloha dvou přímek v rovině

AJ - abeceda, hláskování, seznámení se se slovesem "to be"; základní výslovnostní návyky ; jednoduché rozhovory

Další aktuality

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019