Organizace

UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizujeme

Na základě rozhodnutí státu se s platností od 11. 3. 2020 přerušuje do odvolání výuka včetně provozu ŠD na Základní škole, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Pro aktuální informace sledujte web školy www.zsjs.cz

Režim vzdělávání žáků pro období mimořádných opatření

Na základě rozhodnutí státu a omezení volného pohybu osob upravujeme režim vzdělávání žáků následujícím způsobem:

  • Pedagogové budou žákům a zákonným zástupcům k dispozici každý den k přímým emailovým konzultacím (prijmeni@zsjs.cz) od 9.00 do 12.00.
  • Veškeré učební materiály a požadavky budou dostupné na webových stránkách školy v kategorii studijní materiály: https://www.zsjs.cz/studijni-materialy
  • V případě zájmu přímo ve škole zajistíme tisk požadovaných učebních materiálů na vyžádání.
  • Kontakt na školního psychologa, který Vám ochotně pomůže v aktuální obtížné situaci: Zdeňek Stočes, 770 119 753, stoces@zsjs.cz.
  • Všem žákům jsou od 11. 3. 2020 odhlášené obědy ve školní jídelně, v případě zájmu je možné si oběd individuálně přihlásit za plnou cenu.

 

Prosíme, sledujte průběžně stránky jednotlivých tříd a Vašich učitelů.

V průběhu mimořádných opatření bude docházet k průběžné aktualizaci a optimalizaci studijních materiálů - aktuálně pracujeme na aktualizaci studijních materiálů a zjišťujeme další možnosti online výuky.

V průběhu mimořádné situace budeme upravovat školní vzdělávací program tak, aby z dlouhodobého hlediska výpadek kontaktní výuky neměl negativní dopad na naplňování závazných vzdělávacích výstupů.

 Případné dotazy, náměty prosím směřujte na emailovou adresu zsjs@zsjs.cz a telefonní linky +420 318 624 626 a +420 778 717 357 

Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy):

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

o vystavení a potvrzení formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě “ si můžete zažádat prostřednictvím e-mailu zasláním na naší  adresu  zsjs@zsjs.cz,  kde uvedete příjmení a jméno dítěte, třídu a nebo si formulář můžete vyzvednout osobně na vrátnici školy.

 Vláda podpořila návrh změny k OČR v době mimořádných opatření k epidemii COVID- 19, změny zákona ještě  musí schválit Senát ČR a podepsat prezident republiky.

 Změny platí pouze pro OČR z důvodu uzavření školského zařízení  :

- OČR může rodič/zákonný zástupce čerpat až do 13. narozenin dítěte

- OČR bude poskytováno po celou dobu uzavření škol, MŠ, atd.

- vláda nepodpořila zvýšení dávky, nadále zůstává 60% redukovaného vyměřovacího základu

- pro OČR obecně platí, že se dávky vyplácí za kalendářní dny, nikoliv za pracovní. Zaměstnanec v době čerpání může pracovat, za odpracovanou dobu náleží mzda,

  ČSSZ tyto odpracované dny z dávky vyjme. Odpracované dny platí zaměstnavatel, dávku počítá a vyplácí ČSSZ. 

  Formulář 1. - "Žádost o ošetřovné při  péči o dítě do......"

  - škola vyplní pouze oddíl A.

-  zaměstnanec oddíl B.,  do kolonky  " O výše uvedené dítě jsem osobně pečovala ve dnech"    se napíše pouze datum od kdy chcete čerpat OČR. 

 Formulář 2 - "Žádost o ošetřovné při  péči o dítě do......" pozor malými písmeny je pod tímto názvem "Tento díl žádosti slouží pro uplatnění......"

- tento formulář se vyplňuje pouze pokud se rodiče střídají

 Formulář  po vyplnění oddílu A a B zasíláte vašemu zaměstnavateli, ten je pak dále zasílá ČSSZ.

 Zatím od ČSSZ nejsou žádné metodické pokyny jak postupovat na konci měsíce, aby dávka byla vyúčtována a proplacena.

 

Petr Šlemenda

 

Další aktuality

Vzdělávací výjezd do Vídně - ZRUŠENO

17. 03. 2020

Výjezd ve dnech 29. 4. 2020 - 30. 4. 2020 byl po dohodě s poskytovatelem zrušen.

Projektový den Den pro život

06. 03. 2020

zkrácená výuka, zrušení konzultačních hodin

Konzultace s pedagogickými pracovníky- rozpis

06. 01. 2020

7. 1. 2020 od 16.30 do 18.00