Organizace

Schůzka VII.B

Program setkání:

  • organizace konce školního roku 2019/20
  • hodnocení  práce během druhého pololetí 2019/20
  • klasifikace II. pololetí 2019/20
  • dotazy žáků

Doufám, že se připojíte všichni (kliknutím na níže uvedený odkaz), rodiče vítáni...

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIyODY2NmMtNzQzYy00MzJjLWFiYjAtMmNkZWM3NzcxMzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f676b3c-8787-406d-b6aa-9e352e5a710f%22%2c%22Oid%22%3a%22aae3907e-2bb0-4de2-9945-c428c970a1db%22%7d

Těším se na viděnou a slyšenou :-)))

Další aktuality

UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizujeme

27. 03. 2020

Stát kvůli koronaviru zavírá všechny školy

Vzdělávací výjezd do Vídně - ZRUŠENO

17. 03. 2020

Výjezd ve dnech 29. 4. 2020 - 30. 4. 2020 byl po dohodě s poskytovatelem zrušen.