Všeobecné informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2022/2023

➢ Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tedy děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

➢ Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2016, ale pouze za předpokladu, že jejich nástup školní docházky doporučí pedagogicko-psychologická poradna.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

➢ Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti školy

Kapacita školy umožňuje přijetí cca 65 prvňáčků pro příští šk. rok.

Zápis proběhne kombinovanou formou.

1. Podání elektronické přihlášky přes ikonu Zapisyonline  na webu naší školy ( dostupné od 1. 4. 2022 )

2. Rezervace času na prezenční zápis přes ikonu Zapisyonline na webu naší školy

3. Prezenční zápis dle zarezervovaných časů v termínech  – 9. 4. 2022

V případě, že se dostavíte na prezenční zápis bez předchozí rezervace, budete muset vyčkat. Přednost mají Ti, kteří budou mít rezervaci.

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanoví ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 při zápisu vyhlášeného na dny 8. – 9. 4.2022. Takto stanovený počet přijímaných žáků vyplývá z omezení, které pro počet vzdělávaných žáků stanoví § 23 zákona č. 561/2004 Sb., § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti, bude nepřijatým dětem v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole.  Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady.

Termín zápisu pro ukrajinské žáky je stanoven na 2.6.2022 v době od 14 do 18 hod
Kapacitně je možno přijmout max 10 žáků
více informací na webu města Příbram

 

 

Příloha ke článku zde: https://www.zsjs.cz/data_prilohy/235.docx

Další aktuality