Vstup do budovy školy

S platností od 1. 9. 2020 je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby vstupují pouze se souhlasem zaměstnance ve vrátnici školy a za dodržení vydaných opatření.

Další aktuality