Organizace

Vydávání zápisových lístků žákům přijatých na víceletá gymnázia

Vážení zákonní zástupci,

žádáme vás, abyste neprodleně poté, co bude vaše dítě přijato na víceleté gymnázium, kontaktovali telefonicky školu a domluvili si převzetí zápisového lístku, který následně odevzdáte na danou školu. Zápisový lístek se vydává proti podpisu zákonného zástupce.

Za tým ZŠ, Šárka Jendruščáková

Další aktuality

Návrat žáků druhého stupně do školy

01. 06. 2020

Informace k dobrovolným konzultacím

Návrat žáků prvního stupně do školy

12. 05. 2020

Aktuální informace pro zákonné zástupce