Výuka v týdnu od 30.11. - 4. 12. 2020

Žáci 1. stupně chodí do školy dle standardního rozvrhu.

1. Každý žák má u sebe minimálně 2 roušky. Roušky jsou nezbytné po celou dobu pobytu ve škole. Při hodinách tělesné výchovy se doporučuje pobyt na čerstvém vzduchu, v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv. Tyto hodiny lze naplnit jiným vzdělávacím obsahem

2. Obědy jsou žákům 1. stupně přihlášeny v případě platby inkasem. Pokud je placeno v hotovosti, je nezbytné nejprve zaplatit oběd a následně přihlásit

3. Obědy pro žáky 2. stupně je nutné v případě zájmu přihlásit. V případě inkasa stačí telefonicky, pokud je platba v hotovosti, je nezbytné nejdříve zaplatit, pak přihlásit.

4. Deváté ročníky se účastní výuky v definovaných homogenních skupinách(viz příloha), vzdělávací obsah je upraven po dobu opatření PES, rozvrh je též upravený.(viz přílohy)

5. Prezenční výuky se v týdnu od 30.11. účastní všechny 9., 7. ročníky a 6.A

6. Třídy zůstávají v homogenním složení, nemíchají se, nestěhují se.

7. Žáci osmých ročníků a 6.B je v týdnu od 30.11. na povinné distanční výuce
Dále střídání po celých týdnech. Deváté ročníky prezenčně bez rotace.

8. Jsou umožněny individuální konzultace ve škole ( jeden žák, jeden pedagog)

9. Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce si mohou přihlásit obědy, nelze je ale konzumovat v jídelně. Platí, že je jídlo vydáno pouze do jídlonosiče.

10. Příchod do školy je možný od 7.30, žáci chodí průběžně, aby se nepotkávali a neshromažďovali, po příchodu se přezují a odcházejí do svých kmenových učeben

11. Žáci devátých ročníků vstupují vchodem ze dvora. Odchod na odpoledku, příchod z odpoledky a odchod domů - hlavním vchodem

12. Ranní družina od 6 hod, míchat se mohou pouze žáci stejných ročníků. Odpolední družina do 17 hod za stejných podmínek. Nošení roušek ve všech prostorách včetně družiny.

9NM1 uč. 9.C

9NM2 uč. 9.A

9SRM uč. 9.B

Rozvrh DISTANČNÍ od 30. 11. - 4. 12. 2020

Rozvrh PREZENČNÍ od 30. 11. - 4. 12. 2020

Další aktuality

Návrat 1. 2. ročníků od 18.11.2020

16. 11. 2020

Organizace návratu žáků 1.a 2.ročníků od 18.11.2020

Ošetřovné a organizace výuky v týdnech od 2. do 16.11.2020

30. 10. 2020

Organizace výuky v týdnu od 2. do 16.11.2020