Vzdělání

Zájmové útvary ve školním roce 2019-20

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme vám nabídku zájmových útvarů (kroužků) pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu kontaktujte do konce září konkrétního vedoucího zájmového útvaru. Zájemce o Anglický kroužek budou evidovat třídní učitelé, přihlášky pro Taneční styly budou distribuovat pracovníci vrátnice školy.                                                

Mgr. Petr Šlemenda

Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Předpokládaný termín konání (den, hodina):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Sborový zpěv

školní

za úhradu

zpěv lidových a umělých písní, práce v kolektivu, zdokonalování se v hudebních dovednostech

1. –  9. ročník

pátek

14:00 – 15:30

aula školy

14:00 - 14:45 (1. - 5. r.)

14:45 - 15:30 (6. - 9. r.)

Bc. Lukáš Marek

 

marek@zsjs.cz

Taneční styly

školní

za úhradu

breakdance, disco, electric boogie, hip hop, house, popping, street

1. –  9. ročník

1x za 14 dnů

úterý a čtvrtek

15:00 – 16:30

aula školy

Kateřina Bírová

 

katerinabirova@seznam.cz

Dramatický kroužek

školní

za úhradu

práce s loutkou, zdokonalení mluveného projevu, příprava divadelního vystoupení

6. –  9. ročník

pátek

7:00 – 8:00

 

Mgr. Jan Liška

 

liska@zsjs.cz

Fotbal

školní

za úhradu

rozvoj pohybových dovedností, sportovní průprava, míčové hry

4. ročník

chlapci

případně 3. a 5. ročník

čtvrtek

14:20 – 15:20

 

Mgr. Jan Jendruščák

 

jendruscak@zsjs.cz

Judo

školní

za úhradu

základní techniky, pohybová průprava  

1. –  5. ročník

čtvrtek

6:45 – 7:45

 

Viktor Kuba

 

kuba@zsjs.cz

Anglický kroužek

školní

za úhradu

angličtina

1. ročník

úterý

1. skupina11:50 – 12:10

2. skupina 12:15 – 12:35

čtvrtek

1. skupina11:50 – 12:10

2. skupina 12:15 – 12:35

Mgr. Lucie Širmerová

 

lucie.sirmerova@gmail.com

 

Další aktuality

Keramika ve školní družině

11. 09. 2019

Keramika ve školní družině