BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

www.bezpecnapribram.cz


Bezpečná Příbram“

Ve Středočeském kraji je postupně zaváděn nový projekt s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství Policie ČR. V roce 2015 se do něj zapojilo i město Příbram. Klíčovými partnery jsou Policie ČR, vedení města a obecní policie. Dalšími partnery jsou sociální odbor, probační a mediační služba, úřad práce a další subjekty působící v oblasti prevence.
Hlavním cílem projektu „Bezpečná Příbram“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Výsledkem by mělo být další snížení míry i závažnosti trestné činnosti a účinnější vynakládání finančních či lidských zdrojů.

Poznámka:
Podrobné informace o projektu, aktivitách, doporučených kontaktech a strategii jednání při různých bezpečnostních situacích najdete na výše uvedené webové stránce www.bezpecnapribram.cz .

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim