Mgr. Jendruščáková Šárka ředitel školy jendruscakova@zsjs.cz +420 778 717 357
Mgr. Machutová Hana stat. zástupce ředitele/metod. prevence tříd.uč./spec. ped. machutova@zsjs.cz +420 778 717 354
Mgr. Maršík Petr zástupce ředitele, metodik a koord. ICT marsik@zsjs.cz +420 770 119 903
Schneiderová Jana vedoucí ŠD schneiderova@zsjs.cz
Mgr. Hásková Vendula výchovný poradce haskova@zsjs.cz
PhDr. Stočes Zdeněk školní psycholog stoces@zsjs.cz +420 770 119 783
Mgr. Rýparová Hana koord. EVVO/učitel ryparova@zsjs.cz
Mgr. Jendruščák Jan metodik OČMU/třídní uč. jendruscak@zsjs.cz
Ing. Beránková Iva třídní učitel berankova@zsjs.cz
Mgr. Bodnárová Miroslava třídní učitel bodnarova@zsjs.cz
 Mgr. Hofmanová Jana třídní učitel hofmanova@zsjs.cz
Mgr. Holečková Jana třídní učitel holeckova@zsjs.cz
Mgr. Horešovská Jitka třídní učitel horesovska@zsjs.cz
Mgr. Jeníková Jana třídní učitel jenikova@zsjs.cz
Mgr. Krůtová Diana třídní učitel krutova@zsjs.cz
Mgr. Křesinová Jitka třídní učitel kresinova@zsjs.cz
Mgr. Marková Kateřina třídní učitel markova@zsjs.cz
Mgr. Malečková Michaela třídní učitel maleckova@zsjs.cz
Mgr. Neklová Lenka třídní učitel neklova@zsjs.cz
Mgr. Němcová Jitka třídní učitel nemcova@zsjs.cz
Mgr. Jindrová Kateřina třídní učitel jindrova@zsjs.cz
Bc. Poslušná Drahomíra třídní učitel poslusna@zsjs.cz
Mgr. Šindelková Eliška třídní učitel sindelkova@zsjs.cz
Mgr. Svobodová Iveta třídní učitel svobodova@zsjs.cz
Mgr. Šnajdrová Veronika třídní učitel snajdrova@zsjs.cz
Mgr. Švehlová Zuzana třídní učitel svehlova@zsjs.cz
Ing. Urbánková Běhalová Ivana třídní učitel urbankova@zsjs.cz
Mgr. Vohnoutová Zuzana třídní učitel vohnoutova@zsjs.cz
Vojířová Hana třídní učitel vojirova@zsjs.cz
Mgr. Zeisek Adam třídní učitel zeisek@zsjs.cz
Mgr. Albrecht Petr učitel albrecht@zsjs.cz
Mgr. Bošková Alena učitel boskova@zsjs.cz
Mgr. Duchoň Petr učitel duchon@zsjs.cz
Mgr. Koutecká Milada učitel koutecka@zsjs.cz
Davidová Ema učitel davidova@zsjs.cz
Kuba Viktor učitel kuba@zsjs.cz
Mgr. Liška Jan učitel liska@zsjs.cz
Bc. Marek Lukáš učitel marek@zsjs.cz
Mgr. Motáňová Naděžda učitel motanova@zsjs.cz
Mgr. Muzikář Josef učitel muzikar@zsjs.cz
Mgr. Mýtniková Mária učitel mytnikova@zsjs.cz
Mgr. Šlemenda Petr učitel slemenda@zsjs.cz
Ing. Štochlová Markéta učitel stochlova@zsjs.cz
Kroftová Věra vychovatelka/asistent pedagoga kroftova@zsjs.cz
Bc. Pekárová Lucie vychovatelka pekarova@zsjs.cz
Kubešová Bohumila vychovatelka kubesova@zsjs.cz
Schmidtová Vladimíra vychovatelka schmidtova@zsjs.cz
Soukupová Lenka vychovatelka soukupova@zsjs.cz
Andrašiová Miroslava asistent pedagoga andrasiova@zsjs.cz
Boušková Shrbená Zuzana asistent pedagoga/vychovatelka bouskova@zsjs.cz
Bc. Burešová Jana asistent pedagoga/školní asistent buresova@zsjs.cz
Hajšmanová Veronika DiS asistent pedagoga/školní asistent hajsmanova@zsjs.cz
Jermanová Tereza asistent pedagoga jermanova@zsjs.cz
Maršálová Zdeňka asistent pedagoga/školní asistent marsalova@zsjs.cz
Štichová Jana asistent pedagoga/školní asistent stichova@zsjs.cz
Ctiborová Klára asistent pedagoga/školní asistent ctiborova@zsjs.cz
Mgr. Švecová Dagmar asistent pedagoga svecova@zsjs.cz

Pedagogičtí  pracovníci

Mgr. Jendruščáková Šárka ředitel školy jendruscakova@zsjs.cz +420 778 717 357
Mgr. Machutová Hana stat. zástupce ředitele/metod. prevence tříd.uč./spec. ped. machutova@zsjs.cz +420 778 717 354
Mgr. Maršík Petr zástupce ředitele, metodik a koord. ICT marsik@zsjs.cz +420 770 119 903
Schneiderová Jana vedoucí ŠD schneiderova@zsjs.cz
Mgr. Hásková Vendula výchovný poradce haskova@zsjs.cz
PhDr. Stočes Zdeněk školní psycholog stoces@zsjs.cz +420 770 119 783
Mgr. Rýparová Hana koord. EVVO/učitel ryparova@zsjs.cz
Mgr. Jendruščák Jan metodik OČMU/třídní uč. jendruscak@zsjs.cz
Ing. Beránková Iva třídní učitel berankova@zsjs.cz
Mgr. Bodnárová Miroslava třídní učitel bodnarova@zsjs.cz
 Mgr. Hofmanová Jana třídní učitel hofmanova@zsjs.cz
Mgr. Holečková Jana třídní učitel holeckova@zsjs.cz
Mgr. Horešovská Jitka třídní učitel horesovska@zsjs.cz
Mgr. Jeníková Jana třídní učitel jenikova@zsjs.cz
Mgr. Krůtová Diana třídní učitel krutova@zsjs.cz
Mgr. Křesinová Jitka třídní učitel kresinova@zsjs.cz
Mgr. Marková Kateřina třídní učitel markova@zsjs.cz
Mgr. Malečková Michaela třídní učitel maleckova@zsjs.cz
Mgr. Neklová Lenka třídní učitel neklova@zsjs.cz
Mgr. Němcová Jitka třídní učitel nemcova@zsjs.cz
Mgr. Jindrová Kateřina třídní učitel jindrova@zsjs.cz
Bc. Poslušná Drahomíra třídní učitel poslusna@zsjs.cz
Mgr. Šindelková Eliška třídní učitel sindelkova@zsjs.cz
Mgr. Svobodová Iveta třídní učitel svobodova@zsjs.cz
Mgr. Šnajdrová Veronika třídní učitel snajdrova@zsjs.cz
Mgr. Švehlová Zuzana třídní učitel svehlova@zsjs.cz
Ing. Urbánková Běhalová Ivana třídní učitel urbankova@zsjs.cz
Mgr. Vohnoutová Zuzana třídní učitel vohnoutova@zsjs.cz
Vojířová Hana třídní učitel vojirova@zsjs.cz
Mgr. Zeisek Adam třídní učitel zeisek@zsjs.cz
Mgr. Albrecht Petr učitel albrecht@zsjs.cz
Mgr. Bošková Alena učitel boskova@zsjs.cz
Mgr. Duchoň Petr učitel duchon@zsjs.cz
Mgr. Koutecká Milada učitel koutecka@zsjs.cz
Davidová Ema učitel davidova@zsjs.cz
Kuba Viktor učitel kuba@zsjs.cz
Mgr. Liška Jan učitel liska@zsjs.cz
Bc. Marek Lukáš učitel marek@zsjs.cz
Mgr. Motáňová Naděžda učitel motanova@zsjs.cz
Mgr. Muzikář Josef učitel muzikar@zsjs.cz
Mgr. Mýtniková Mária učitel mytnikova@zsjs.cz
Mgr. Šlemenda Petr učitel slemenda@zsjs.cz
Ing. Štochlová Markéta učitel stochlova@zsjs.cz
Kroftová Věra vychovatelka/asistent pedagoga kroftova@zsjs.cz
Bc. Pekárová Lucie vychovatelka pekarova@zsjs.cz
Kubešová Bohumila vychovatelka kubesova@zsjs.cz
Schmidtová Vladimíra vychovatelka schmidtova@zsjs.cz
Soukupová Lenka vychovatelka soukupova@zsjs.cz
Andrašiová Miroslava asistent pedagoga andrasiova@zsjs.cz
Boušková Shrbená Zuzana asistent pedagoga/vychovatelka bouskova@zsjs.cz
Bc. Burešová Jana asistent pedagoga/školní asistent buresova@zsjs.cz
Hajšmanová Veronika DiS asistent pedagoga/školní asistent hajsmanova@zsjs.cz
Jermanová Tereza asistent pedagoga jermanova@zsjs.cz
Maršálová Zdeňka asistent pedagoga/školní asistent marsalova@zsjs.cz
Štichová Jana asistent pedagoga/školní asistent stichova@zsjs.cz
Ctiborová Klára asistent pedagoga/školní asistent ctiborova@zsjs.cz
Mgr. Švecová Dagmar asistent pedagoga svecova@zsjs.cz