• Žákům školy je vstup do budovy umožněn prostřednictvím kompatibilních elektronických čipů.


• Pro žáky nejnižších ročníků je při příchodu do ranní družiny k dispozici školní asistent, který po vstupu žáka za vnitřní vchodové dveře zajistí dotyčným pomoc při vykonání úkonů nezbytných pro zahájení školních činností ve školní družině.


• Školní asistenti jsou ve vrátnici školy přítomni každý den v rozmezí 6.00 – 8.00. Ve zbytku provozní doby bezpečnost žáků zajišťují jiní zaměstnanci školy.


• Volný vstup zákonných zástupců za účelem vyzvedávání žáků ze školní družiny je umožněn za přítomnosti vrátného nebo jiného pracovníka školy v následujících časech:


o pondělí - čtvrtek:

od 11.50 do 12.00
od 12.45 do 12.55
od 13.35 do 13.45
od 15.05


o pátek:

od 11.50 do 12.00
od 12.45 do 12.55
od 13.35


• Vyzvedávání žáků ze školní družiny v jiném čase je možné po předchozím projednání nebo písemném sdělení zákonných zástupců, které musí obsahovat vyjádření o přebrání odpovědnosti za konkrétního žáka po opuštění budovy školy.