Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme vám nabídku zájmových útvarů (kroužků) pro školní rok 2020/21 . V případě zájmu kontaktujte do konce září konkrétního vedoucího zájmového útvaru. Následně obdržíte přihlášku s bližšími informacemi.         

 

Profilované zájmové činnosti ve školním  roce 2020/2021

Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Předpokládaný termín konání (den, hodina):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Sborový zpěv

školní
za úhradu

zpěv lidových a umělých písní, práce v kolektivu, zdokonalování se v hudebních dovednostech

1. – 9. ročník

pátek
14:00 – 15:30
aula školy
14:00 - 14:45 (1. - 5. r.)
14:45 - 15:30 (6. - 9. r.)

Bc. Lukáš Marek

marek@zsjs.cz

Fotbal

školní
za úhradu

rozvoj veškerých pohybových schopností a fotbalových herních činností jednotlivce

chlapci 3. - 5. ročník

pátek 13:30 - 14:30

Mgr. Jan Jendruščák

Dramatický kroužek - loutkové divadlo

školní
za úhradu

Rozvoj dramatických a komunikačních schopností, práce s loutkou a divadelním textem

6.-9. ročník

pátek
7.00- 8.00

Mgr. Jan Liška

Zábavná matematika a logika

školní
za úhradu

Rozvoj matematických schopností, schémat a logického myšlení

1.- 3. ročník

čtvrtek 14:05 - 15:05

Mgr. Kateřina Řezáčová

Zábavná matematika a logika

školní
za úhradu

Rozvoj matematických schopností, schémat a logického myšlení

4.- 5. ročník

čtvrtek 15:05 - 16:05

Mgr. Kateřina Řezáčová

Sborový zpěv

školní
za úhradu

zpěv lidových a umělých písní, práce v kolektivu, zdokonalování se v hudebních dovednostech

1. - 9. ročník

1. - 5. třída pátek 14:00 - 14:45 Aula, 6. - 9. třída pátek 14:45 - 15:30 Aula

Lukáš Marek

Prohlubování znalostí v ČJL a M

školní
za úhradu

rozšiřující učivo v daných předmětech

5. ročník

středa 14.00 - 15.00

Mgr. Iveta Svobodová

Výtvarné tvoření

školní za úhradu

Rozvoj výtvarných a tvůrčích dovedností

4. - 5. ročník

čtvrtek 13:00 - 14:00

Mgr. Helena Vojířová

Kroužek angličtiny

v rámci ŠD

rozvoj a budování základních znalostí angličtiny

2. ročník

úterý 12:40 - 13:25

Mgr. Adam Zeisek

Judo

školní za úhradu

středa 7:00 - 7:40

Viktor Kuba