Chci podat žádost o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok

Abychom mohli Váši žádost zprocesovat potřebujeme od Vás 5 dokumentů, které naleznete vyjmenované níže.

Jestliže v tuto chvíli nemáte doporučení odborného lékaře nebo poradenského zařízení, zašlete alespoň scan nebo foto rodného listu, občanského průkazu a vyplněné žádosti. Škola Vás bude následně kontaktovat a domluví s Vámi další postup a náhradní termíny.

1, Scan nebo foto rodného listu dítěte.

2, Scan nebo foto první strany občanského průkazu zákonného zástupce, který je uvedený ve formuláři žádost o přijetí.

3, Scan, foto nebo elektronicky podepsaný a vyplněný formulář žádost o odklad. Formulář naleznete ke stažení zde od 1. 4. 2020.

4, Scan nebo foto vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5, Scan nebo foto doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

Otázky a odpovědi:

1, Kam a jak mám požadované dokumenty zaslat?

Prosíme Vás, pokud máte tu možnost, volte elektronickou cestu odeslání dokumentů.

Nejlépe zašlete vyplněný formulář žádost o odklad na email: slemenda@zsjs.cz , doporučujeme zaslat scan nebo pdf s elektronickým podpisem, do předmětu uveďte odklad a příjmení dítěte.

Využít můžete také datovou schránku školy: ID datové schránky: kwsinsa, do předmětu uveďte odklad a příjmení dítěte.

K doručení můžete také využít Českou poštu, na obálku napište odklad.

Dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky školy nebo předat ve vrátnici školy, na obálku napište odklad.

2, Jak se dozvím, že škola dokumenty převzala?

Obratem Vám zašleme potvrzení emailem nebo Vám dáme vědět telefonicky.

3, Jak se dozvím, že dítěti byla povinná školní docházka odložena?

Dítěti bude povinná školní odložena v případě, že do školy budou doručeny všechny potřebné podklady uvedené v bodech 1 – 5. Budeme Vás kontaktovat.

4, Co dělat, když nemám možnost žádost vytisknout?

Formulář bude rovněž připraven k převzetí ve vrátnici školy.