Chci podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok  2019/ 2020

Abychom mohli Váši žádost zprocesovat potřebujeme od Vás 3 dokumenty:

1, Scan nebo foto rodného listu dítěte.

2, Scan nebo foto první strany občanského průkazu zákonného zástupce, který je uvedený ve formuláři žádost o přijetí.

3, Scan, foto nebo elektronicky podepsaný a vyplněný formulář žádost o přijetí. 

 

Otázky a odpovědi:

1, Kam a jak mám požadované dokumenty zaslat?

Prosíme Vás, pokud máte tu možnost, volte elektronickou cestu odeslání dokumentů.

Nejlépe zašlete vyplněný formulář žádost o přijetí na email: slemenda@zsjs.cz , doporučujeme zaslat scan nebo pdf s elektronickým podpisem, do předmětu uveďte zápis a příjmení dítěte.

Využít můžete také datovou schránku školy: ID datové schránky: kwsinsa, do předmětu uveďte zápis a příjmení dítěte.

K doručení můžete také využít Českou poštu, na obálku napište zápis.

Dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky školy nebo předat ve vrátnici školy, na obálku napište zápis.

2, Co dělat, když nemám možnost žádost vytisknout?

Formulář bude rovněž připraven k převzetí ve vrátnici školy.

3, Jak se dozvím, že škola dokumenty převzala?

Obratem Vám zašleme potvrzení emailem nebo Vám dáme vědět telefonicky.

4, Co je to registrační kód?

Registrační kód je kombinace písmen, kterou Vám zašleme v potvrzujícím emailu o převzetí Vámi zaslaných dokumentů.

5, Kdo budou učitelé v první třídě?

1.A povede Jana Holečková a 1.B povede Jana Jeníková.

6, Jak se dozvím, že bylo mé dítě přijato?

Na webových stránkách bude dne 1. 5. 2020 zveřejněn seznam registračních kódů přijatých žáků. Proto je důležité, abyste si zaslaný registrační kód uložili.

7, Rozhoduje o něčem rychlost doručení požadovaných dokumentů?

Ne, žáci budou přijati v souladu s kritérii, která jsou zveřejněna na našem webu. Jen Vás prosíme o doručení podkladů do 17. 4. 2020.

8, Bude možnost poznat prostředí školy před tím, než žáci nastoupí?

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Seznámíte se s třídními učitelkami, zdejším prostředím a základními požadavky pro úspěšné zahájení povinné školní docházky.