Mgr. Jendruščáková Šárka ředitel školy jendruscakova@zsjs.cz +420 778 717 357
Mgr. Machutová Hana stat. zástupce ředitele/metod. prevence tříd.uč./spec. ped. machutova@zsjs.cz +420 770 119 783
Schneiderová Jana vedoucí ŠD schneiderova@zsjs.cz
PhDr. Stočes Zdeněk školní psycholog stoces@zsjs.cz +420 770 119 753
Mgr. Moravcová Dagmar vých.poradce/učitel moravcova@zsjs.cz
Mgr. Rýparová Hana koord. EVVO/třídní učitel ryparova@zsjs.cz
Mgr. Jendruščák Jan metodik OČMU/třídní uč. jendruscak@zsjs.cz
Bc. Maršík Petr metodik a koord. ICT/učitel marsik@zsjs.cz
Mgr. Bošková Alena třídní učitel boskova@zsjs.cz
Mgr. Duchoň Petr třídní učitel duchon@zsjs.cz
 Mgr. Hofmanová Jana třídní učitel hofmanova@zsjs.cz
Mgr. Holečková Jana třídní učitel holeckova@zsjs.cz
Mgr. Horešovská Jitka třídní učitel horesovska@zsjs.cz
Mgr. Jeníková Jana třídní učitel jenikova@zsjs.cz
Mgr. Králová Ivana třídní učitel kralova@zsjs.cz
Mgr. Křesinová Jitka třídní učitel kresinova@zsjs.cz
Mgr. Kybikásová Radoslava třídní učitel kybikasova@zsjs.cz
Mgr. Liška Jan třídní učitel liska@zsjs.cz
Mgr. Neklová Lenka třídní učitel neklova@zsjs.cz
Mgr. Němcová Jitka třídní učitel nemcova@zsjs.cz
Mgr. Řezáčová Kateřina třídní učitel rezacova@zsjs.cz
Mgr. Svobodová Iveta třídní učitel svobodova@zsjs.cz
Mgr. Šnajdrová Veronika třídní učitel snajdrova@zsjs.cz
Mgr. Švehlová Zuzana třídní učitel svehlova@zsjs.cz
Ing. Urbánková Ivana třídní učitel urbankova@zsjs.cz
Mgr. Vohnoutová Zuzana třídní učitel vohnoutova@zsjs.cz
Mgr. Vojířová Helena třídní učitel vojirova@zsjs.cz
Mgr. Zeisek Adam třídní učitel zeisek@zsjs.cz
Ing. Beránková Iva učitel berankova@zsjs.cz
Mgr. Bodnárová Miroslava učitel bodnarova@zsjs.cz
Mgr. Černohorská Alena učitel/ spec. ped. cernohorska@zsjs.cz
Mgr. Koutecká Milada učitel koutecka@zsjs.cz
Mgr. Krůtová Diana učitel krutova@zsjs.cz
Kuba Viktor učitel kuba@zsjs.cz
Mgr. Malečková Michaela učitel maleckova@zsjs.cz
Bc. Marek Lukáš učitel marek@zsjs.cz
Mgr. Motáňová Naděžda učitel motanova@zsjs.cz
Mgr. Muzikář Josef učitel muzikar@zsjs.cz
Mgr. Mýtníková Mária učitel mytnikova@zsjs.cz
Mgr. Oktábcová Marie učitel oktabcova@zsjs.cz
Mgr. Sádlová Hana učitel sadlova@zsjs.cz
Mgr. Šindelková Eliška učitel sindelkova@zsjs.cz
Kroftová Věra vychovatelka kroftova@zsjs.cz
Kubešová Bohumila vychovatelka kubesova@zsjs.cz
Schmidtová Vladimíra vychovatelka schmidtova@zsjs.cz
Soukupová Lenka vychovatelka soukupova@zsjs.cz
Andrašiová Miroslava školní asistent/asistent pedagoga andrasiova@zsjs.cz
Bílková Jitka DiS. asistent pedagoga bilkova@zsjs.cz
Boušková Shrbená Zuzana školní asistent/asistent pedagoga/vychovatelka bouskova@zsjs.cz
Burešová Jana školní asistent/asistent pedagoga buresova@zsjs.cz
Červenková Hana školní asistent/vychovatelka cervenkova@zsjs.cz
Hajšmanová Veronika DiS školní asistent/asistent pedagoga hajsmanova@zsjs.cz
Maršálová Zdeňka asistent pedagoga marsalova@zsjs.cz
Hazuchová Lucie DiS. školní asistent/asistent pedagoga hazuchova@zsjs.cz
Pekárová Lucie školní asistent/asistent pedagoga pekarova@zsjs.cz
Širmerová Lucie lektor sirmerova@zsjs.cz

Pedagogičtí  pracovníci

Mgr. Jendruščáková Šárka ředitel školy jendruscakova@zsjs.cz +420 778 717 357
Mgr. Machutová Hana stat. zástupce ředitele/metod. prevence tříd.uč./spec. ped. machutova@zsjs.cz +420 770 119 783
Schneiderová Jana vedoucí ŠD schneiderova@zsjs.cz
PhDr. Stočes Zdeněk školní psycholog stoces@zsjs.cz +420 770 119 753
Mgr. Moravcová Dagmar vých.poradce/učitel moravcova@zsjs.cz
Mgr. Rýparová Hana koord. EVVO/třídní učitel ryparova@zsjs.cz
Mgr. Jendruščák Jan metodik OČMU/třídní uč. jendruscak@zsjs.cz
Bc. Maršík Petr metodik a koord. ICT/učitel marsik@zsjs.cz
Mgr. Bošková Alena třídní učitel boskova@zsjs.cz
Mgr. Duchoň Petr třídní učitel duchon@zsjs.cz
 Mgr. Hofmanová Jana třídní učitel hofmanova@zsjs.cz
Mgr. Holečková Jana třídní učitel holeckova@zsjs.cz
Mgr. Horešovská Jitka třídní učitel horesovska@zsjs.cz
Mgr. Jeníková Jana třídní učitel jenikova@zsjs.cz
Mgr. Králová Ivana třídní učitel kralova@zsjs.cz
Mgr. Křesinová Jitka třídní učitel kresinova@zsjs.cz
Mgr. Kybikásová Radoslava třídní učitel kybikasova@zsjs.cz
Mgr. Liška Jan třídní učitel liska@zsjs.cz
Mgr. Neklová Lenka třídní učitel neklova@zsjs.cz
Mgr. Němcová Jitka třídní učitel nemcova@zsjs.cz
Mgr. Řezáčová Kateřina třídní učitel rezacova@zsjs.cz
Mgr. Svobodová Iveta třídní učitel svobodova@zsjs.cz
Mgr. Šnajdrová Veronika třídní učitel snajdrova@zsjs.cz
Mgr. Švehlová Zuzana třídní učitel svehlova@zsjs.cz
Ing. Urbánková Ivana třídní učitel urbankova@zsjs.cz
Mgr. Vohnoutová Zuzana třídní učitel vohnoutova@zsjs.cz
Mgr. Vojířová Helena třídní učitel vojirova@zsjs.cz
Mgr. Zeisek Adam třídní učitel zeisek@zsjs.cz
Ing. Beránková Iva učitel berankova@zsjs.cz
Mgr. Bodnárová Miroslava učitel bodnarova@zsjs.cz
Mgr. Černohorská Alena učitel/ spec. ped. cernohorska@zsjs.cz
Mgr. Koutecká Milada učitel koutecka@zsjs.cz
Mgr. Krůtová Diana učitel krutova@zsjs.cz
Kuba Viktor učitel kuba@zsjs.cz
Mgr. Malečková Michaela učitel maleckova@zsjs.cz
Bc. Marek Lukáš učitel marek@zsjs.cz
Mgr. Motáňová Naděžda učitel motanova@zsjs.cz
Mgr. Muzikář Josef učitel muzikar@zsjs.cz
Mgr. Mýtníková Mária učitel mytnikova@zsjs.cz
Mgr. Oktábcová Marie učitel oktabcova@zsjs.cz
Mgr. Sádlová Hana učitel sadlova@zsjs.cz
Mgr. Šindelková Eliška učitel sindelkova@zsjs.cz
Kroftová Věra vychovatelka kroftova@zsjs.cz
Kubešová Bohumila vychovatelka kubesova@zsjs.cz
Schmidtová Vladimíra vychovatelka schmidtova@zsjs.cz
Soukupová Lenka vychovatelka soukupova@zsjs.cz
Andrašiová Miroslava školní asistent/asistent pedagoga andrasiova@zsjs.cz
Bílková Jitka DiS. asistent pedagoga bilkova@zsjs.cz
Boušková Shrbená Zuzana školní asistent/asistent pedagoga/vychovatelka bouskova@zsjs.cz
Burešová Jana školní asistent/asistent pedagoga buresova@zsjs.cz
Červenková Hana školní asistent/vychovatelka cervenkova@zsjs.cz
Hajšmanová Veronika DiS školní asistent/asistent pedagoga hajsmanova@zsjs.cz
Maršálová Zdeňka asistent pedagoga marsalova@zsjs.cz
Hazuchová Lucie DiS. školní asistent/asistent pedagoga hazuchova@zsjs.cz
Pekárová Lucie školní asistent/asistent pedagoga pekarova@zsjs.cz
Širmerová Lucie lektor sirmerova@zsjs.cz