ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

ve školním roce 2017/ 2018 poskytujeme tyto zájmové útvary a profilované zájmové činnosti:      


                                                                                                                                    

Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Předpokládaný termín konání (den, hodina):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Sborový zpěv

školní

rozvoj hlasových technik, zpěv

1. –  9. ročník

Pátek

Bc. Lukáš Marek

14:00 – 15:30

 

aula školy

marena.mara@centrum.cz

Street dance

školní, školní družina

breakdance, disco, electric boogie, hip hop, house, popping, street

1. –  9. ročník

Úterý, čtvrtek

Kateřina Bírová

15:15 – 16:30

 

aula školy

katerinabirova@seznam.cz

Aerobik

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

Pondělí

Lenka Soukupová

15:05 - 16:00

 

 

 

Flétna

školní družina

rozvoj hudebních dovedností

v rámci ŠD

Pondělí

Věra Kroftová

15: 00 - 16:30

 

 

 

Výtvarný spolek

školní družina

rozvoj malby a kreativity

v rámci ŠD

Úterý

 

15:15 - 16:30

Mgr. Vladimír Herák

14:15 - 15:15

Jana Schneiderová

Keramika

školní družina

rozvoj jemné motoriky, výroba uměleckých  předmětů

v rámci ŠD

Středa

Vladimíra Schmidtová

14:00 - 15:00

 

15:00 - 16:00

 

Florbal

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

Středa

Mgr. Jana Jeníková

15:00 - 16:00

 

16:00 - 17:00

 

Šachy

školní družina

rozvoj logického myšlení

v rámci ŠD

Čtvrtek

Mudr. Karel Beneš

14:00 - 15:30

 

 

 

Dovedné ruce

školní družina

rozvoj jemné motoriky a krativity žáků

v rámci ŠD

Čtvrtek

Věra Kroftová

15:00 - 16:00

Bohumila Kubešová

 

 

Míčové hry

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

Čtvrtek

Lenka Soukupová

15:00 - 15:45

 

15:45 - 16:30

 

 

 

V rámci grantových projektů dochází ve školním roce 2017/2018 k realizaci těchto aktivit:

Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Kroužek komunikace v ČJ

Grantový

rozvoj vyjadřovacích schopností a pravidel české mluvnice a pravopisu

9. ročník

 

Mgr. Jana Durajová,

Mgr. Eliška Šindelková

 

 

Matematické dovednosti

Grantový

rozvoj logického a funkčního myšlení v matematice

9. ročník

Ing. Hana konvalinková, Ing. Ivana Urbánková, Mgr. Jitka Horešovská

Klub zábavné logiky

Grantový

rozvoj ICT dovedností, základy programování

1. –  9. ročník

Bc. Petr Maršík, Mgr. Petr Duchoň

 

                                                                                                                                   

 

 
websystem | internet.pb.cz
© 2018 ZŠ Jiráskovy sady