BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Provoz školní družiny :

Ranní ŠD                6:00 – 7:40

Odpolední ŠD       10:45 – 17:15

V době od 13:00 do 15:00 probíhá hlavní činnost ŠD. V této době můžeme být s dětmi mimo školu. Bez předchozí domluvy výjimečného odchodu nelze dítě v této době vyzvednout.

Vzor omluvenky k samostatnému odchodu dítěte z ŠD v odlišný čas, než je uvedeno v přihlášce do ŠD :

Uvolňovací list žáka ze školní družiny

Jméno dítěte : ……………………………………………..……………………….. Třída : ……………………

Datum odchodu : ………………………………………….. Čas odchodu : ………………………………..

Způsob odchodu : ……………………………………………………………………………………………………

(vyplňte : sám)

(Slouží k samostatnému odchodu žáka ze ŠD v odlišný čas než je uvedeno zákonnými zástupci v přihlášce do ŠD. Z důvodu zvýšené bezpečnosti propustí vychovatelky žáka při změně odchodu pouze po odevzdání tohoto formuláře vyplněného rodiči.)

Jsem si vědom všech právních důsledků, které z toho mého rozhodnutí vyplývají.

Datum ………………..……….             Podpis zákonného zástupce…………..…..………………………………….

 

Platba za ŠD :

Platbu za školní rok 2023/24 proveďte ve dvou splátkách – do konce září 2023 (800 ,- Kč) a druhou do konce ledna 2024 (1140 ,- Kč) nebo jednorázově za celý školní rok (1940 ,- Kč) převodem z Vašeho účtu na účet školy : 879360217/0100. Do předmětu zprávy uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte. Ve výjimečných případech lze vložit v pokladně školy.

 

Dětem do ŠD :

- svačinu na odpoledne

- oblečení na převlečení dle vašeho zvážení a aktuálního počasí

- jedno balení papírových kapesníčků – tahací do třídy, nebo skládané ven (jsou vždy k dispozici u p. vychovatelky)

- sáček bonbónů – odměny pro děti

- pokud máte doma přebytečný materiál – látky, papíry, knoflíky, vlny, kůže, …

ROZPIS ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ČÍSLO

NÁZEV

VYCHOVATELKA

TŘÍDA

1. ODDĚLENÍ

SOVIČKY

Matějíčková Eva

1.A, 4.A

2. ODDĚLENÍ

VEVERKY

Holecová Hana

1.B, 4.A

3. ODDĚLENÍ

LIŠÁCI

Schmidtová Vladimíra

2.A, 3.C

4. ODDĚLENÍ

VLČATA

Vrátná Kateřina

2.B, 3.A

5. ODDĚLENÍ

JEŽEČCI

Jermanová Tereza

2.C, 3.A, 5.C

6. ODDĚLENÍ

MÉĎOVÉ

Kroftová Věra

Andrašiová Miroslava

3.B, 5.B, 5.A

7. ODDĚLENÍ

ŽABIČKY

Kubová Lucie

4.B, 3.C

 

Kontakt : vedoucí vychovatelka ŠD – Eva Matějíčková,   tel : 724 993 245      mail: matejickova@zsjs.cz

Roční plán ŠD na školní rok 2023 - 2024

Žádost  o zařazení žáka do ŠD

Povinná příloha k žádosti o zařazení žáka do ŠD

Žádost o odhlášení ze školní družiny

Aktuality

PasSport léto

04. 06. 2024

Výroční koncert našeho pěveckého sboru Jiráskáček

30. 05. 2024

Srdečně zveme na výroční koncert našeho pěveckého sboru Jiráskáček. V pátek 21. června 2024 v 17 hodin v aule naší školy. Zazpívají si též bývalí členové sboru a též vystoupí učitelský sbor naší školy. Přijďte s námi prožít hezké chvíle při zpěvu.

Otevření e-shopu

30. 05. 2024

Rodičovská kavárna

16. 05. 2024

Matematické skupiny 2024/25

03. 05. 2024

Posouzení matematických dovedností pro zařazení žáků 5. ročníků do matematické skupiny ve školním roce 2024/25 proběhne 15.5. ve 14 hod v ZŠ Jiráskovy sady..

Všeobecné informace k zápisům do 1. tříd 2024/25

15. 03. 2024

Online zápis do školy

1 2 3 4

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim